ही बाई दावा करते की ती ब्लोजॉब्स देऊ शकते जे खूप चांगले आहेत, ते प्राणघातक आहेत

आम्ही 'एंजेलच्या फेल्टिओ सिक्रेट्स' यामागील बाईशी बोललो, ज्याने आपल्याला 'मृत्यु तंत्र' म्हणणार्‍या द्राक्षफळाची आणि फेल्टीओ पद्धतीने आवाज कसा द्यावा याबद्दल सांगितले.